Warunki korzystania z serwisu.
Warunki korzystania z serwisu.

Niniejszy Regulamin stosuje się do was jako człowieka, jako użytkownika lub reklamodawcy w PolishBux. Podczas rejestracji w PolishBux, potwierdzasz że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś następujące warunki niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek z tych warunków, nie musisz się rejestrować.

Nazwa Serwisu: PolishBux.pl

E-mail Admina: admin@polishbux.pl

Regulamin ważny od: 20.04.2012r.

"serwis" - Serwis PolishBux.pl

"użytkownik" - Użytkownik serwisu PolishBux.pl

"konto" - Konto rozliczeniowe użytkownika

"admin/administracja" - Admin oraz właściciel serwisu PolishBux.pl

1. Do programu może zapisać się każdy kto spełnia poniższe warunki:

a) ma ukończone 13 lat,

b) posiada konto mBank lubi inne Polskie Konto Bankowe , lub konto PayPal,

c) wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkiego rodzaju E-maili reklamowych oraz odwiedzania stron reklamodawców,

2. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego należy podać dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym,

3. Z jednego domostwa może być założone wyłącznie jedno konto w serwisie.

1. Każdy użytkownik serwisu podczas rejestracji otrzymuje status zwykłego uczestnika i ma prawo do wykupienia Premiowanego Członkowstwa.

2. Status zwykłego użytkownika jest dożywotni.

3. Użytkownik, który wykupi Premiowane Członkostwo ma obowiązek pozostać bardziej aktywnym w serwisie, przynajmniej przez okres trwania tego członkowstwa.

4. Użytkownik ma prawo:

a) w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w serwisie i skasować swoje konto wraz z wszystkimi danymi oraz zarobkami,

b) brać udział w konkursach i promocjach organizowanych przez serwis,

c) wziąść urlop maksymalnie na 60 dni ( z zaznaczeniem tego w profilu ),

d) swoje zarobki w programie może przeznaczyć na:

- zakup reklamy, gdzie podczas zamawiania reklam do promowania należy sprawdzic,czy dana strona ma akceptację serwisu PolishBux.pl i odwrotnie,

- wypłatę zarobionych środków na konto mBank, Polski Bank,Paypal lub doladowanie telefonu

5. Użytkownik ma obowiązek:

a) przynajmniej raz na 30 dni zalogować się na swoje konto w serwisie i odwiedzić jedną ze stron Reklamodawców, wykonując poprawnie zadanie,

b) dbać o swoje konto, a przede wszystkim nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim,

c) odbierać E-mail'e reklamowe;

d) znać treść Regulaminu oraz osobnych Regulaminów poszczególnych konkursów oraz ich przestrzegać,

e) utrzymywać dobre imię programu,

f) być użytkownikiem aktywnym, tzn. częściej się logować, zarabiać a nie tylko korzystac z zarobków naliczanych za poleconych,

1. Za zapis do programu użytkownik otrzymuje 1zł.

2. Bonus za Poleconego 10gr.

a) na PolishBux.pl jest możliwość wynajmu poleconych,

3. Użytkownik ma prawo do polecania programu innym i z tego tytułu otrzymuje prowizję w wysokości:

I Poziom - 15%

II Poziom - 10%

III Poziom - 5%

IV Poziom - 1%

V Poziom - 1%

VI Poziom - 1%

VII Poziom - 1%

VIII Poziom - 1%

IX Poziom - 1%

X Poziom - 1%

1. Użytkownik może zażadąć wypłaty po uzbieraniu minimum 10 PLN dla zwykłych użytkowników.

a) niższe progi wypłaty posiadają premiowani użytkownicy.

b) aby wypłacić pieniądze należy przejść do działu "Wypłata".

2. Wypłaty są realizowane na konta mBank oraz na inne Polskie Konta Bankowe jak również PayPal.

a) jedynie w PayPal jest prowizja, są to koszty przelewu jakie pobiera PayPal.

3. Każdy użytkownik serwisu będzie oczekiwał na wypłate do 30 dni na konto PayPal a na konto bankowe do 60 dni od dnia zamówienia (nie dotyczy pierwszej wypłaty).

1. Użytkownik, który zdecyduje sie odsprzedać swoje konto w serwisie musi kolejno spełnić poniższe warunki:

a) poinformować o tym fakcie administrację serwisu i oczekiwać na jej zgodę;

2. Administracja nie wyraża zgody na sprzedaż "Poleconego".

7.4. Wszystkie obciążenia lub odwrócone transakcji zawartych na płatności spowoduje natychmiastowe zawieszenie konta.

1. Konto w programie może zostać usunięte za:

a) nie zalogowanie się na swoje konto dłużej niż 180 dni,

b) sprzedaż konta niezgodną z Regulaminem,

c) posiadanie więcej niż 1 konta

d) działanie na niekorzyść programu i jego użytkowników;

e) rozsyłanie SPAM-u (patrz § IX);

f) publiczne oczernianie serwisu lub administracji np. na forum lub na czatach innych serwisów reklamowych,

g) wyrażanie się w sposób wulgarny i nieetyczny w stosunku do admina oraz innych użytkowników serwisu,

h) kliknięcie 5 razy w tzw. Cheat Link, (admin zastrzega sobie mozliwosc umieszczania cheat linku w programie w dowolnej formie bez uprzedzenia)

i) podanie nie kompletnych lub nie zgodnych ze stanem faktycznym danych personalnych w swoim profilu oraz podczas rejestracji, potrzebnych do realizacji wypłat na konta bankowe,

1. Całkowity zakaz promowania swojego linku polecającego do osób nieznanych (dotyczy także bannerów).

2. Przy wykryciu tej formy reklamy użytkownik traci wszystkie swoje zgromadzone zarobki na koncie oraz zostają anulowane wszystkie zażądane wypłaty.

3. Zakaz umieszczania swojego linka dotyczy:

a) grup dyskusyjnych,

b) rozsyłania poczty do osób nieznajomych i tych którzy sobie tego nie życzą poprze E-mail lub GG,

c) rozsyłania linku na forach dyskusyjnych za pomocą PW (Prywatnej Wiadomości) do osób nieznanych,

1. Zgodnie z treścia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 - tekst jednolity, z późn. zm.), wszystkie dane osobowe zebrane przez serwis PolishBux.pl bedą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień złożonych drogą elektroniczną na adres E-mail podany podczas rejesracji.

2. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz wyraża zgodę na otrzymywanie E-maili reklamowych.

3. Wszystkie podane przez użytkowników serwisu dane sa przechowywane przez serwis PolishBux.pl i nie będą one udostępniane firmom, ani osobom trzecim do jakichkolwiek celów, w tym także marketingowych.

4. Tylko program PolishBux.pl ma prawo do rozsyłania E-mail'i reklamowych do użytwkoników zarejestrowanych w serwisie.

1. Wszystkie znaki towarowe zamieszczone w serwisie PolishBux.pl są zastrzezone przez swoich wlaścicieli. Nazwy produktów, znaki firmowe, symbole handlowe, nazwy handlowe, slogany są własnością odpowiednich firm i są chronione miedzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

2. Wszelkie spory pomiędzy serwisem, a użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu, jeżeli będzie to niemożliwe, wszelkie spory bedą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w , właściwy dla siedziby właściela serwisu.

3. Rejestrując się w serwisie PolishBux.pl użytkownik akceptuje warunki powyższego Regulaminu oraz podległych regulaminów konkursowych.

4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zaakceptowanie Regulaminu nie może posiadać konta w serwisie PolishBux.pl

5. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem serwisu PolishBux.pl i go przestrzegać.

6. Admin serwisu PolishBux.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.